Montesquieu
 

Jeanne Holierhoek

Bibliographie
 • Perzische brie­ven (2002)
  [Lettres persanes]
  Jeanne Holierhoek

  Trad. en néerlandais par Jeanne Holierhoek, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2002.

 • Over de geest van de wet­ten (2002)
  [De l’esprit des lois]
  Jeanne Holierhoek

  Trad. en néerlandais par Jeanne Holierhoek, Amsterdam, Boom, 2006.