A törvények szelleméről [De l’esprit des lois]

, par Csécsy, Imre

Trad. en hongrois par Imre Csécsy et Pál Sebestyén, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962 (réédité Budapest, Osiris, 2000).