Montesquieu
 

A törvények szelleméről

[De l’esprit des lois]

Trad. en hon­grois par Imre Csécsy et Pál Sebestyén, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962 (réé­dité Budapest, Osiris, 2000).