Montesquieu

Studi fran­cesi XXXVI, 1992, p. 505-512.