Montesquieu
 

Montesquieu – jego poglad o wspó¬dzia¬aniu w¬adz

Wybrane zagad­nie­nia funkc­jo­no­wa­nia prawa i jego roli w ksta¬­to­wa­niu ustro­jów spo¬ecz­nich, P¬ock – I¬awa, 2000, p. 25-35.