Montesquieu – jego poglad o wspó¬dzia¬aniu w¬adz

, par Slugocki, Leszek

Wybrane zagadnienia funkcjonowania prawa i jego roli w ksta¬towaniu ustrojów spo¬ecznich, P¬ock – I¬awa, 2000, p. 25-35.